Jak si rezervovat ubytování

1. Přihláška
Zákazník vyplní Žádost o rezervaci ubytování a odešle ji cestovní agentuře Azuro.

2. Rezervace u majitele
Cestovní agentura Azuro rezervuje ubytování u majitele příslušného objektu
.

3. Potvrzení rezervace
Po potvrzení rezervace majitelem, zašle ihned Cestovní agentura Azuro objednateli "Potvrzení o rezervaci ubytování", "Cestovní smlouvu" a složenku na zaplacení zálohy.

4. Úhrada rezervačního poplatku a podpis smlouvy
Zákazník uhradí zálohu a podle pokynů uvedených v Potvrzení rezervace odešle Cestovní agentuře Azuro jedno paré podepsané Cestovní smlouvy
.

5. Ubytovací poukaz
Cestovní agentura Azuro se zavazuje, že nejpozději 7 dní před termínem čerpání služeb cestovního
ruchu doručí zákazníkovi pokyny na cestu a
ubytovací poukaz (voucher).

6. Úhrada doplatku na místě
Doplatek ceny uvedený v Potvrzení o rezervaci a v Cestovní smlouvě je objednatel povinen doplatit dle uvedených pokynů majiteli objektu nebo Cestovní agentuře Azuro.
V případě neuhrazení ceny podle ubytovacího poukazu jsou cestovní agentura Azuro i majitel objektu oprávněni odstoupit od smluvního vztahu. Objednatel je povinen uhradit všechny náklady vzniklé nesplněním smluvních povinností. Tímto není dotknuto právo Cestovní agentury Azuro a majitele objektu na náhradu škody a ušlého zisku.